banball

รูปภาพของ banball

ประวัติ

เป็นสมาชิกมาแล้ว
6 ปี 29 สัปดาห์
เย้ๆๆ เวปใช้ได้แล้วครับ 5 วันก่อน
คิดถึง เข้าเวปไม่ได้หลายวัน 5 วันก่อน
ขอบคุณครับสำหรัยกราฟ 5 วันก่อน
นิวจะไหวเร้อ 3 สัปดาห์ก่อน
ง่วงกันยัง 3 สัปดาห์ก่อน